Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2009

Τοπωνύμια

Όταν αναφερόμαστε σε τοπωνύμια πρέπει πάντα να βάζουμε μπροστά στο καθένα και το κατάλληλο άρθρο, γιατί ούτως ή άλλως έτσι χρησιμοποιούνται στην πράξη και βέβαια έτσι γίνοναι καλύτερα κατανοητά. Τα τοπωνύμια του Μέρμπακα έχουν ως εξής:

στου Φλέσσα
στου Μανταλά
στον Ξεριά
στα Λαχίδια Παναγίας
στα Κυρλιά
στα Γκιζτάρια
στην Κολώνα
στην Αγιάννα
στον Άγιο-Βλάση
στ’ Αμπέλια
στην Κονοπίτσα
στα Παλιάμπελα
στους Ληνούς
στα Σιούρτια
στην Αγια-Παρασκευή
στο Άσπρο Λιθάρι (ή στις Πλάκες)
στην Παναγία
στα Γιούρτια
στο Μύλο του Μητσιάνη

Δεν υπάρχουν σχόλια: