Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Γ.Σ. Παμμηδεατικού

Πραγματοποιείται σήμερα Γενική Συνέλευση του Παμμηδεατικού. Η σχετική ανακοίνωση στην τοπική εφημερίδα "Η ΜΙΔΕΑ σήμερα" έχει ως εξής: