Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

To Μέρμπακα... χορεύει

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος του χωριού μας ανακοινώνει το Πρόγραμμά του για διδασκαλία χορών.

Α). Παραδοσιακοί χοροί

Τετάρτη, 5-6 μ.μ., Παιδιά Α΄,Β΄, Γ΄και Δ΄ Δημοτικού
Τετάρτη, 6-7 μ.μ., Τμήμα Ενηλίκων
Κυριακή, 5-6 μ.μ., Παιδιά Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
Κυριακή, 6-7 μ.μ., Εφηβικό τμήμα

Β). Μοντέρνοι χοροί

Τρίτη, 8-9 μ.μ., Εφηβικό τμήμα
Πέμπτη, 8.30-10.30 μ.μ., Τμήμα ενηλίκων
Πέμπτη, 9.30-10.30 μ.μ., Τμήμα νέων

Δεν υπάρχουν σχόλια: