Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

Πασχαλινό Μήνυμα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ TOY XΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Αδελφοί μου, Χριστός Ανέστη.
Για μια φορά ακόμη η μακροθυμία του Θεού μας επιτρέπει να γιορτάζουμε τό ιστορικό γεγονός της Αναστάσεως, πού είναι κυρίως και διαχρονικό πνευματικό γεγονός.
"Αν υπάρχουν μερικοί, που δεν το βιώνουν η δυσκολεύονται ακόμη και να το προσεγγίσουν, αυτοί είναι ανάγκη, χωρίς αναβολή, να μάθουν πως η αίτια δεν είναι το άγιο φως της Αναστάσεως πού άπλετο έπήγασε από το Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου μας καί έγέμισε μ' αυτό «ό ουρανός καί ή γη καί τά καταχθόνια», αλλά ή αδυναμία των δικών μας πνευματικών αισθήσεων.
Ό άνθρωπος γιά νά ίδεϊ, χρειάζεται τά μάτια καί τό φως. "Αν υπάρχει το φως, άλλά δέν έχει μάτια δέν μπορεί να μπορεί να δει τίποτε, καί άν πάλι έχει τά μάτια και δεν υπάρχει τό φως, δέν μπορεί και τότε νά διακρίνει τίποτε.

"Αν λοιπόν δεν έχει μέχρι σήμερα αποκτήσει την εμπειρία της Αναστάσεως σημαίνει, ότι οι πνευματικές του αισθήσεις είναι άρρωστες. Τα αυτιά του είναι κλεισμένα άπό τήν κοσμική αντάρα καί τά μάτια του χαλασμένα από τό σκοτάδι των παθών του. «Τοις τά φαύλα πράσσουσι Θεός ούκ εμφανίζεται». "Αλλωστε βεβαιωτικός είναι ο αιώνιος ειδικός του λόγος: -Μακάριοι οι καθαροί τή καρδία, ότι αυτοί τόν Θεόν όψονται».

Επειδή ή ειρήνη, ή χαρά καί κάθε άλλη ευλογία, πού απολαμβάνει ο άνθρωπος, επήγασαν από τον ζωηφόρο Τάφο του Κυρίου μας, επειδή η εμπειρία της Αναστάσεως είναι αίτημα της ψυχής μας καί επειδή το εμπόδιο διά τήν απόκτηση της είναι ή πολυώνυμη αμαρτία, άρα απαραίτητη είναι ή μετάνοια που σφραγίζεται μέ τήν εξομολόγηση, πού εκφράζεται μέ τήν αναγεννημένη πνευματική ζωή καί ολοκληρώνεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι ολόψυχα σε όλους σας το φως της Αναστάσεως να φωτίζει την πορεία της ζωής σας.

ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΕΥΧΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: