Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

Ο πληθυσμός του Μέρμπακα


Ο πληθυσμός μιας κατοικημένης περιοχής φαίνεται -ως γνωστόν- από τις επίσημες Απογραφές, τις οποίες διενεργεί το κράτος με τις ειδικές υπηρεσίες του. Μελετώντας τα ιστορικά στοιχεία και τις πηγές Απογραφών βρίσκουμε τα παρακάτω ενδιαφέροντα δεδομένα, αναφορικά με τον πληθυσμό του Μέρμπακα σε διάφορες χρονικές περιόδους. Η παλαιότερη Απογραφή είναι η Βενετική Απογραφή, η επονομαζόμενη και ως Απογραφή Grimani. Αυτή διενεργήθηκε το 1700. Η πιο πρόσφατη δε, είναι εκείνη του 2001. Αναλυτικά οι Απογραφές και τα αποτελέσματά τους έχουν ως εξής:

Απογραφές..............................Πληθυσμός

1700..............................................157

1814..............................................160
1834..............................................320
1853..............................................546

1879..............................................743
1889..............................................769
1896..............................................828
1907..............................................861
1920............................................1068
1928............................................1128
1940............................................1165
1951............................................1225
1961............................................1227
1971............................................1205
1981............................................1167
2001............................................1267

Δεν υπάρχουν σχόλια: