Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2009

Παράθυρο στην Ιστορία

Τον Σεπτέμβρη του 1995 μου δόθηκε το παρακάτω σημείωμα (σε φωτοαντίγραφο), από συγγενή μου Μερμπακίτη. Δεν γνωρίζω την προέλευση του σημειώματος. Ούτε είμαι σίγουρος για την αυθεντικότητά του. Όμως η ημερομηνία του, 20 Αυγούστου 1696, το καθιστά σημαντικό ιστορικό τεκμήριο.

Τα περιεχόμενά του έχουν οπωσδήποτε ενδιαφέρον. Ένα στοιχείο που μπορεί να το θεωρήσει κανείς παράλληλο με τα σήμερα συμβαίνοντα στον Αργολικό κάμπο είναι η παρουσία "ξένων" (Θηβαίων) στο χωριό, οι οποίοι ίσως να βρίσκονταν εκεί για λόγους επαγγελματικούς και οικονομικούς. Σίγουρα αξίζει να γίνει περισσότερη μελέτη στο εν λόγω σημείωμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: